Questionnaire Serbian

Interpretacija rečenica

DobrodoŇ°li!

Iako je test anoniman, molimo Vas da pre početka popunite sledeće lične, i nama jako bitne, informacije. Sve informacije se čuvaju u tajnosti.

Vaš maternji jezik?

Vaša profesija? (ako ste student, navedite čega!)

Da li ste lingvista (da-ne)?

Da li ste osnovnu školu pohadjali na srpskom jeziku(da-ne)?

Pol:

Koliko imate godina?: